Wat we doen

Wat we doen?

Op beslissende momenten in de ontwikkeling van een onderneming kan de inzet van TSM Partners van doorslaggevende waarde zijn. Zoals bij herstructurering of herpositionering, turnaround of doorstart. Maar ook bij doorgroei of internationalisatie. Of bij een management buy-in of management buy-out. En bij bedrijfsopvolging of –overdracht in een familiebedrijf.
TSM Partners heeft veel ervaring bij dit soort belangrijke veranderingen. Wij zijn in staat om snel en doortastend op te treden, rekening houdend met de belangen van alle stakeholders. Essentieel hierbij is de ambitie om lange termijn waarde te creëren en de wil om operationele verantwoordelijkheid te delen. Als beide voorwaarden aanwezig zijn, zetten wij graag onze kennis, ervaring, netwerken én financiële middelen in voor het aanscherpen en succesvol realiseren van de ondernemingsstrategie.

Zo bent u verzekerd van de diepe betrokkenheid – ook in financiële zin – van ondernemers met veel energie, management ervaring en een bewezen ‘gettings things done’ mentaliteit.

Website door EJA-webdesign